بازگشت

اطلاعات شخصی

جنسیت

  • زن
  • مرد
  • تمایل به اعلام ندارم

وضعیت نظام وظیفه

  • معافیت تحصیلی
  • معافیت
  • پایان خدمت
  • مشمول

فایل رزومه

(حداکثر ۵ مگابایت)