زنـدگی ، کار و رشـد با فرمول بـله

job@elenoon.ir

ویژگی‌های تیم بله

کار با حرفه ای هابله برای اوناییه که تعریف شون از حرفه ای بودن سطح بالای توان فنی، پختگی و تعاملات مناسب در محیط کاریه

یادگیری در کنار کار، حتی بالاترما معتقدیم دشمن عالی بودن خوب بودنه، برای یادگیری و عالی بودنتون همه شرایط رو فراهم کردیم.

فرصت تاثیر گذاری روی خیلی هااگر از اون دست آدمایی هستید که دوست دارید اثربذارید و تغییر ایجاد کنید، بله این فرصت رو برای شما ایجاد می‌کنه.

محیط کاری راحتدر بله می تونید راحتی رو تو تعاملتون با کارکنان و مدیران، محیط فیزیکی کار و فرآیند های کاری تجربه کنید.

فرصت‌های شغلی

کارشناس عملیات
 • آشنا به مفاهیم devOps و مسلط به Linux
کارشناس پشتیبانی داخلی
 • مسلط به Linux
توسعه دهنده بستر بات
 • مسلط به Python و javaScript
راهبر شبکه و سامانه‌ها [SysAdmin]
 • آشنایی به Ubuntu Server، مجازی سازی و داکر، تجربه در ESX
کارشناس مدیریت محصول
 • آشنا با مفاهیم راهبری، توسعه و برنامه‌ریزی محصول
طراح رابط کاربری (Ui)
 • آشنایی با قواعد زبان‌ طراحی پلتفرم‌های اندروید، iOS و وب
طراح تجربه کاربری (Ux)
 • تفکر طراحی و آشنا به فرآیندها و ابزارهای تجربه کاربری
پشتیبانی محصول و موفقیت مشتری
 • آشنایی با مفاهیم و فرآیند‌های مرتبط با پشتیبانی محصول و موفقیت مشتری
کارشناس هوش تجاری BI
 • تسلط به مفاهیم هوش تجاری و توانمندی استفاده از ابزار‌های مرتبط مانند Power Bi
کارشناس روابط عمومی (PR)
 • تجربه کار رسانه ای و مدیریت کانال های ارتباطی شرکت
کارشناس تحلیل و توسعه کسب و کار
 • پیگیر و توانمند در مذاکره و ایجاد همکاری‌های تجاری مشترک
توسعه دهنده وب
 • آشنا با React و Java
توسعه دهنده پلتفرم ios
 • مسلط به swift و آشنا با Objective-C
توسعه دهنده اندروید
 • مسلط به زبان‌های توسعه اندروید و آشنا با java
توسعه دهنده back-end (سرور)
 • مسلط به java یا scala
توسعه دهنده دیتابیس
 • مسلط به Cassandra
جستجو
 • مسلط به java و آشنا با Elastic Search
کارشناس مانیتورینگ
 • آشنا به برنامه نویسی، اسکریپت نویسی، Python، Linux